Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Skip Navigation LinksSkapa användarkonto

​Samtycke till behandling av personu​​​ppgifter

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Kontakta Energimyndigheten om du vill återkalla ett samtycke som du har lämnat.

Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan samtycket återkallas.​

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig. Du kan även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas. Om du anser att Energimyndighetens behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du kontakta dataskyddsombud@energimyndigheten.se eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Vill du veta mer om hur Energimyndigheten hanterar personuppgifter kan du läsa på myndighetens webbplats: www.energimyndigheten.se

Genom att klicka på "Skapa användarkonto" samtycker du till att nedan angivna personuppgifter registreras och lagras av Energimyndigheten i syfte att administrera Utsidan, Energimyndighetens externa kanal för samarbete. Uppgifterna kommer även vara tillgängliga för andra användare av Utsidan.

Information till externa användare av Utsidan

Externa användare av Utsidan förväntas ta del av följande information innan användning​. Länk till information.

 Skapa externt användarkonto

Ange tecknen i nedan bild.

Bilden innehåller 6 tecken.

Syns inte bilden?